Standard Swedish standard · SS-ISO 4288

Rules and procedures for the measurement of surface roughness using stylus instruments

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 4288

Scope
I denna internationella standard anges regler och
förfaranden för mätning av ytjämnhetsparametrarna Ra, RY
och Rz vid användning av nålinstrument med fortlöpande
profilomvandling och datorstyrda mätsystem i vilka sådana
instrument ingår.
ANM – Ytjämnhetsparametrarna Sm , S och tP kommer att
behandlas då man enats om regler och förfaranden för deras mätning.

Subjects

Properties of surfaces (17.040.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-4248

Edition: 1

Approved: 12/2/1987

No of pages: 12

Replaced by: SS-EN ISO 4288