Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13565-2

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 2: Höjdkarakterisering med användningav den linjära materialandelskurvan (ISO 13565-2:1996)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 13565 definierar utvärderingsförloppet vid bestämningen av parametrar ur den linjära framställningen av materialandelskurvan (även kallad Abbot-kurvan) vilken beskriver ökningen av materialandelen hos ytan med ökande djup på ytjämnhetsprofilen. Dessa är avsedda att vara till hjälp vid bestämning av det funktionella beteendet hos mekaniskt högt påkända ytor. Ytjämnhetsprofilen använd för bestämningen av dessa parametrar skall beräknas enligt ISO/DIS 13565.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 2: Height characterization using the linear material ratio curve (ISO 13565-2:1996)

Artikelnummer: STD-21831

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 26