Standard Swedish standard · SS-EN ISO 13565-2

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 2: Height characterization using the linear material ratio curve (ISO 13565-2:1996)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 13565 definierar utvärderingsförloppet vid bestämningen av parametrar ur den linjära framställningen av materialandelskurvan (även kallad Abbot-kurvan) vilken beskriver ökningen av materialandelen hos ytan med ökande djup på ytjämnhetsprofilen. Dessa är avsedda att vara till hjälp vid bestämning av det funktionella beteendet hos mekaniskt högt påkända ytor. Ytjämnhetsprofilen använd för bestämningen av dessa parametrar skall beräknas enligt ISO/DIS 13565.

Subjects

Properties of surfaces (17.040.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

International title:

Article no: STD-21831

Edition: 1

Approved: 1/9/1998

No of pages: 26