Standard Svensk standard · SS-ISO 2768-2

Toleranser - Generella toleranser - Del 2: Form- och lägetoleranser för element utan direkta toleransangivelser

Status: Gällande

Om det på en ritning står "Toleranser enligt ISO 2768-mK" är det den här standarden du behöver för att kunna få reda på vad bokstaven "K" står för och vilka värden form- och lägetoleranser på ritningen har (som inte särskilt anges). Det finns tre klasser, H, K och L. Bokstäverna är godtyckligt valda.

Form- och lägetoleranserna är rakhet och planhet, rundhet, cylindricitet, parallellitet, vinkelräthet, symmetri, koncentricitet och koaxilalitet, samt kast.

SS-ISO 2768-2 gäller huvudsakligen för detaljer som formas genom skärande bearbetning. Det är möjligt att använda standarden även för detaljer som tillverkas på annat sätt om det framgår tydligt av ritningen.

Det är viktigt att vara medveten om att generella toleranser kan ge både för vida toleranser så att en detalj inte passar som den ska eller onödigt snäva toleranser så att den blir onödigt dyr att tillverka. En annan standard som är bra att ha när man arbetar med form- och lägetoleranser är SS EN ISO 1101, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Form- och lägetoleranser.

Omfattning
Denna del av ISO 2768 avser att förenkla ritningsangivning och specificerar form- och lägetoleranser för att bestämma de element på ritningen, som inte har egen individuell angivelse. Den specificerar generella form- och lägetoleranser i tre toleransklasser. Denna del av ISO 2768 gäller huvudsakligcn för element som formas genom avverkande bearbetning. Dess användning på element tillverkade genom andra processcr är möjlig, men speciel undersökning krävs för att konstatera hurvida normal verkstadsnoggrannhet ligger inom de generella form- och lägetoleranser som specificeras i denna del av ISO 2768.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

Artikelnummer: STD-11426

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-03-11

Antal sidor: 14