Standard Svensk standard · SS-ISO 2768-2

Toleranser - Generella toleranser - Del 2: Form- och lägetoleranser för element utan direkta toleransangivelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22081:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2768-2

Toleranser - Generella toleranser - Del 2: Form- och lägetoleranser för element utan direkta toleransangivelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Om det på en ritning står "Toleranser enligt ISO 2768-mK" är det den här standarden du behöver för att kunna få reda på vad bokstaven "K" står för och vilka värden form- och lägetoleranser på ritningen har (som inte särskilt anges). Det finns tre klasser, H, K och L. Bokstäverna är godtyckligt valda.

Form- och lägetoleranserna är rakhet och planhet, rundhet, cylindricitet, parallellitet, vinkelräthet, symmetri, koncentricitet och koaxilalitet, samt kast.

SS-ISO 2768-2 gäller huvudsakligen för detaljer som formas genom skärande bearbetning. Det är möjligt att använda standarden även för detaljer som tillverkas på annat sätt om det framgår tydligt av ritningen.

Det är viktigt att vara medveten om att generella toleranser kan ge både för vida toleranser så att en detalj inte passar som den ska eller onödigt snäva toleranser så att den blir onödigt dyr att tillverka. En annan standard som är bra att ha när man arbetar med form- och lägetoleranser är SS EN ISO 1101, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Form- och lägetoleranser.

Omfattning
Denna del av ISO 2768 avser att förenkla ritningsangivning
och specificerar form- och lägetoleranser för att bestämma
de element på ritningen, som inte har egen individuell
angivelse. Den specificerar generella form- och lägetoleranser
i tre toleransklasser.
Denna del av ISO 2768 gäller huvudsakligcn för element
som formas genom avverkande bearbetning. Dess användning
på element tillverkade genom andra processcr är
möjlig, men speciel undersökning krävs för att konstatera
hurvida normal verkstadsnoggrannhet ligger inom de generella
form- och lägetoleranser som specificeras i denna
del av ISO 2768.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2768-2

Toleranser - Generella toleranser - Del 2: Form- och lägetoleranser för element utan direkta toleransangivelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

Artikelnummer: STD-11426

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-03-11

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 22081:2021