Standard Swedish standard · SS-ISO 2768-2

General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 2768 avser att förenkla ritningsangivning och specificerar form- och lägetoleranser för att bestämma de element på ritningen, som inte har egen individuell angivelse. Den specificerar generella form- och lägetoleranser i tre toleransklasser. Denna del av ISO 2768 gäller huvudsakligcn för element som formas genom avverkande bearbetning. Dess användning på element tillverkade genom andra processcr är möjlig, men speciel undersökning krävs för att konstatera hurvida normal verkstadsnoggrannhet ligger inom de generella form- och lägetoleranser som specificeras i denna del av ISO 2768.

Subjects

Limits and fits (17.040.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-11426

Edition: 1

Approved: 3/11/1992

No of pages: 14