Standard Svensk standard · SS-EN 22768-2

Toleranser - Generella toleranser - Del 2: Form- och lägetoleranser för element utan direkta toleransangivelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications (ISO 2768-2:1989)

Artikelnummer: STD-13551

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-07-30

Antal sidor: 4

Ikraftsätter: SS-ISO 2768-2