Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5436-2/AC:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytnormaler - Del 2: Kalibrering via mjukvara (ISO 5436-2:2001/Cor 1:2006/Cor 2:2008)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 5436-2:2012

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 2: Software measurement standards (ISO 5436-2:2001/Cor 1:2006/Cor 2:2008)

Artikelnummer: STD-68303

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 5436-2

Ersätts av: SS-EN ISO 5436-2:2012