Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-1:2013

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 1: Allmänna krav (ISO 10555-1:2013, rättad version 2013-07-01)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 10555-1:2013/A1:2017
Omfattning
This part of ISO 10555 specifies general requirements for intravascular catheters, supplied in the sterile condition and intended for single use, for any application.lt is not applicable to intravascular catheter accessories, e.g. those covered by ISO 11070.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98650

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 10555-1:2009