Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-1:2013/A1:2017

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 1: Allmänna krav - Tillägg 1 (ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10555-1:2013 specifies general requirements for intravascular catheters, supplied in the sterile condition and intended for single use, for any application.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 1: General requirements - Amendment 1 (ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-80000312

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-29

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 10555-1:2013