Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-1:2009

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 1: Allmänna krav (ISO 10555-1:1995 including Amd 1:1999 and Amd 2:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10555-1:2013
Omfattning
This part of ISO 10555 specifies general requirements for intravascular catheters, supplied in the sterile condition and intended for single use, for any application.

It does not apply to intravascular catheter accessories, which will be coverd by a separate standard.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General requirements (ISO 10555-1:1995 including Amd 1:1999 and Amd 2:2004)

Artikelnummer: STD-69789

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 10555-1

Ersätts av: SS-EN ISO 10555-1:2013