Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10555-1

Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 1: Allmänna krav (ISO 10555-1:1995)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10555-1:2009 Tillägg: SS-EN ISO 10555-1/A2:2004 , SS-EN ISO 10555-1/A1

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-20046

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-14

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 10555-1:2009