Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 60601-1 AC 1 Tillägg: SS-EN 60601-1, utg 2:2006/A2:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 4 261 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 4 261 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden gäller all skötsel av elektriska anläggningar och allt arbete på eller i närheten av anläggningarna med spänningsnivåer från klenspänning till högspänning. Högspänning innefattar mellan och extra hög spänning.  De elektriska anläggningarna är konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och nyttja elektrisk energi.

Vissa anläggningar som distributionsanläggningar i fabriker är permanenta. En del är tillfälliga, som vid byggarbetsplatser. Andra anläggningar är rörliga, med spänning eller i spänningslösa  t. ex eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.

Standarden anger fordringar för säker skötsel av och arbete på eller nära elektriska anläggningar. Fordringarna är tillämpliga på alla metoder vid utförande av driftåtgärder samt allt arbete och underhåll.

Omfattning
Standarden gäller all skötsel av elektriska anläggningar och allt arbete på eller i närheten av anläggningarna med spänningsnivåer från klenspänning till högspänning. Högspänning innefattar mellan och extra hög spänning.
De elektriska anläggningarna är konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och nyttja elektrisk energi.Vissa anläggningar som distributionsanläggningar i fabriker är permanenta. En del är tillfälliga, som vid byggarbetsplatser. Andra anläggningar är rörliga, med spänning eller i spänningslösa
t. ex eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.Standarden anger fordringar för säker skötsel av och arbete på eller nära elektriska anläggningar. Fordringarna är tillämpliga på alla metoder vid utförande av driftåtgärder samt allt arbete och underhåll.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Kirurgiska instrument och material (11.040.30) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40) Röntgen- och annan diagnostikutrustning (11.040.50) Utrustning för diagnostik (11.040.55) Terapiutrustning (11.040.60) Utrustning för ögonoptik (11.040.70) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60601-1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 4 261 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 4 261 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Artikelnummer: STD-3335931

Utgåva: 2,1

Fastställd: 2013-11-13

Antal sidor: 447

Ersätter: SS-EN 60601-1-1 , SS-EN 60601-1

Ersätts av: SS-EN 60601-1