Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 9003

Kvalitetssystem - Kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Quality systems - Model for quality assurance in final inspection and test

Artikelnummer: STD-15193

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-07-29

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-ISO 9003

Ersätts av: SS-EN ISO 9001