Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16949:2009

Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2008 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar (ISO/TS 16949:2009, IDT)

Status: Upphävd

Omfattning
Tillsammans med ISO 9001:2008, definierar denna tekniska specifikation kvalitetsledningssystemkrav för konstruktion och utveckling, tillverkning samt, när så är tillämpligt, installation och service av fordonsrelaterade produkter.

Denna tekniska specifikation är tillämplig på de anläggningar inom en organisation där kundspecificerade artiklar avsedda för tillverkning och/eller service produceras.

Stödfunktioner, antingen de är på tillverkningsplatsen eller på annan plats (t.ex. konstruktionscentra, huvudkontor och distributionscentra) omfattas av revisionen av platsen i den utsträckning som de stöder tillverkningsplatsen, men de kan inte få en egen självständig certifiering mot denna tekniska specifikation.

Denna tekniska specifikation kan tillämpas överallt i försörjningskedjan för fordonsindustrin.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Fordon Allmänt (43.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations (ISO/TS 16949:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70312

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-08-11

Antal sidor: 108

Ersätter: SIS-ISO/TS 16949:2002