Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16949:2002

Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-ISO/TS 16949:2009

Omfattning
Denna tekniska specifikation förklarar hur fordonsindustrin kan tillämpa ISO 9001. Den kan användas överallt i försörjningskedjan. Målet för specifikationen är att utveckla ett ledningssystem för kvalitet som leder till ständiga förbättringar, där förhindrandet av fel och minskningen av variationer och förluster i försörjningskedjan betonas.

Denna andra utgåva av SIS-ISO/TS 16949:2002 innefattar korrigeringar; dels i den engelska texten dels i den svenska översättningen.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Fordon Allmänt (43.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations

Artikelnummer: STD-44659

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-17

Antal sidor: 100

Ersätter: SIS-ISO/TS 16949:2002

Ersätts av: SIS-ISO/TS 16949:2009