Standard Svensk standard · SS-EN 45020:2006

Allmänna termer och definitioner avseende standardisering och därmed sammanhängande områden (ISO/IEC Guide 2:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 45020:2006

Allmänna termer och definitioner avseende standardisering och därmed sammanhängande områden (ISO/IEC Guide 2:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard innehåller allmänna termer och definitioner avseende standardisering och därmed sammanhängande om-råden och är avsedd att ge ett grundläggande bidrag till förståelse mellan medlemmarna i ISO och IEC och de olika myndigheter och andra organisationer, som deltar i standardisering på internationell, regional eller nationell nivå. Då den täcker grundläggande teoretiska och praktiska principer avseende standardisering, certifiering och ackreditering av laboratorier, bör den också vara en lämplig källa vid utbildning och för referens.
Syftet med denna standard är inte att duplicera definitioner av termer som för allmänt ändamål definierats i andra erkända internationella vokabulärer.
ANM. 1 I detta sammanhang ges särskild uppmärksamhet till – Voca-bulary of Basic and General Terms in Metrologi (VIM), gemensamt utarbetad av ISO, IEC, BIPM, IFCC, IUPAC, IUPAP och OIML och utgiven 1993 (andra utgåvan).
Svensk ANM. VIM har översatts till svenska och utgivits som svensk standard SS 02 01 06 Metrologi – Terminologi.
ANM. 2 Förutom svenska, engelska och franska termer och definitioner ges ekvivalenta termer, som framtagits av berörda medlemsländer, på följande språk
— tyska (de)
— spanska (es)
— italienska (it)
— holländska (nl).

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Standardisering Allmänna regler (01.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 45020:2006

Allmänna termer och definitioner avseende standardisering och därmed sammanhängande områden (ISO/IEC Guide 2:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)

Artikelnummer: STD-57358

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-12-22

Antal sidor: 66

Ersätter: SS-EN 45020