Standard Swedish standard · SS-EN 45020:2006

Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)

Status: Valid

Scope
Denna standard innehåller allmänna termer och definitioner avseende standardisering och därmed sammanhängande om-råden och är avsedd att ge ett grundläggande bidrag till förståelse mellan medlemmarna i ISO och IEC och de olika myndigheter och andra organisationer, som deltar i standardisering på internationell, regional eller nationell nivå. Då den täcker grundläggande teoretiska och praktiska principer avseende standardisering, certifiering och ackreditering av laboratorier, bör den också vara en lämplig källa vid utbildning och för referens.
Syftet med denna standard är inte att duplicera definitioner av termer som för allmänt ändamål definierats i andra erkända internationella vokabulärer.
ANM. 1 I detta sammanhang ges särskild uppmärksamhet till – Voca-bulary of Basic and General Terms in Metrologi (VIM), gemensamt utarbetad av ISO, IEC, BIPM, IFCC, IUPAC, IUPAP och OIML och utgiven 1993 (andra utgåvan).
Svensk ANM. VIM har översatts till svenska och utgivits som svensk standard SS 02 01 06 Metrologi – Terminologi.
ANM. 2 Förutom svenska, engelska och franska termer och definitioner ges ekvivalenta termer, som framtagits av berörda medlemsländer, på följande språk
— tyska (de)
— spanska (es)
— italienska (it)
— holländska (nl).

Subjects

Terminology (01.020) General (01.040.01) Standardization, general rules (01.120)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-57358

Edition: 3

Approved: 12/22/2006

No of pages: 66

Replaces: SS-EN 45020