Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5458

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Form- och lägetoleranser - Toleranssättning av lägeriktighet (ISO 5458:1998)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 5458:2018

Omfattning
Denna Internationella Standard beskriver toleranssättning av lägeriktighet. Denna toleranssättningsmetod tillämpas för att lägebestämma en punkt, en nominellt rak linje och en nominellt plan yta, t ex centrum för en sfär, axellinjen för ett hål eller en axel och medelytan för ett spår. ANM – När linjerna inte är raka eller ytorna inte ligger i ett plan används istället profiltoleranser, se ISO 1660.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Positional tolerancing (ISO 5458:1998)

Artikelnummer: STD-24266

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-12-31

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN ISO 5458:2018