Standard Svensk standard · SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver svetsarprövning för smältsvetsning av stål.
Den tillhandahåller en uppsättning regler för en systematisk svetsarprövning och gör det möjligt att sådan svetsarprövning enhetligt accepteras oberoende av produkttyp, plats och granskare/granskande organ.
Vid svetsarprövning läggs huvudvikten på svetsarens förmåga att för hand manövrera elektrodhållare/svetspistol/svetsbrännare och därvid framställa en svets av acceptabel kvalitet.
De svetsmetoder som berörs i denna Europastandard omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Den omfattar inte helmekaniserade eller automatiserade svetsmetoder (se EN 1418).

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

Artikelnummer: STD-82561

Utgåva: 4

Fastställd: 2011-07-14

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 287-1:2011

Ersätter: SS-EN 287-1:2004 , SS-EN 287-1:2004/A2:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013