Standard Svensk standard · SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

Artikelnummer: STD-80837

Utgåva: 4

Fastställd: 2011-07-14

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 287-1:2011

Ersätter: SS-EN 287-1:2004 , SS-EN 287-1:2004/A2:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013