Standard Swedish standard · SS-EN 287-1:2011

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013

Scope
Denna Europastandard beskriver svetsarprövning för smältsvetsning av stål.

Den tillhandahåller en uppsättning regler för en systematisk svetsarprövning och gör det möjligt att sådan svetsarprövning enhetligt accepteras oberoende av produkttyp, plats och granskare/granskande organ.

Vid svetsarprövning läggs huvudvikten på svetsarens förmåga att för hand manövrera elektrodhållare/svetspistol/svetsbrännare och därvid framställa en svets av acceptabel kvalitet.

De svetsmetoder som berörs i denna Europastandard omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Den omfattar inte helmekaniserade eller automatiserade svetsmetoder (se EN 1418).

Subjects

General (25.160.01) Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-82561

Edition: 4

Approved: 7/14/2011

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 287-1:2011

Replaces: SS-EN 287-1:2004 , SS-EN 287-1:2004/A2:2006

Replaced by: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013