Standard Svensk standard · SS-ISO 14004

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14004:2004
Omfattning
Denna standard innehåller vägledning för utveckling
och införande av system och principer för miljöledning
samt hur dessa samverkar med andra ledningssystem.
Vägledningen i denna standard är tillämpbar för
alla organisationer, oberoende av storlek, typ, eller
mognadsgrad, som är intresserade av att utveckla,
införa och/eller förbättra ett miljöledningssystem.

Ämnesområden

Miljöskydd (13.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques

Artikelnummer: STD-19767

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-06

Antal sidor: 48

Ersätts av: SS-ISO 14004:2004