Standard Svensk standard · SS-ISO 14024

Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ I miljömärkning - Principer och procedurer

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard innehåller principer och procedurer för att utveckla program
för typ I miljömärkning, inklusive val av produktgrupper, miljökriterier och funktionskrav
2)
samt för att bedöma och påvisa överensstämmelse. Denna standard innehåller även certifieringsprocedurerna
för att erhålla licensen.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöskydd (13.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental lables and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures

Artikelnummer: STD-25659

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-24

Antal sidor: 31