Standard Swedish standard · SS-ISO 14024

Environmental lables and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard innehåller principer och procedurer för att utveckla program för typ I miljömärkning, inklusive val av produktgrupper, miljökriterier och funktionskrav 2) samt för att bedöma och påvisa överensstämmelse. Denna standard innehåller även certifieringsprocedurerna för att erhålla licensen.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental protection (13.020)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-25659

Edition: 1

Approved: 9/24/1999

No of pages: 31