Standard Svensk standard · SS-ISO 789-4

Lantbruk - Lantbrukstraktorer - Provning - Del 4: Mätning avavgasrök

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljöskydd (13.020) Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Agricultural tractors - Test procedures - Part 4:Measurement of exhaust smoke

Artikelnummer: STD-14053

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-11-15

Antal sidor: 13