Standard Svensk standard · SS-ISO 14004:2004

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14004:2010
Omfattning
SS-ISO 14004 är en vägledning för införande och förbättring av miljöledningsystem enligt SS-EN ISO 14001:2004.
14004-standarden har omarbetats parallellt med nya SS-ISO 14001 och kompletterar och utvidgar resonemangen i kravstandarden. Detta för att ge vägledning till de som är på väg att införa ett miljöledningssystem för första gången, men även för de som vill förbättra ett redan befintligt system.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques (ISO 14004:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38053

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-ISO 14004

Ersätts av: SS-EN ISO 14004:2010