Standard Svensk standard · SS-ISO 14004:2004

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14004:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14004:2004

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 750 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 750 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS-ISO 14004 är en vägledning för införande
och förbättring av miljöledningsystem enligt
SS-EN ISO 14001:2004.
14004-standarden har omarbetats parallellt
med nya SS-ISO 14001 och kompletterar och utvidgar resonemangen i kravstandarden. Detta för att ge vägledning till de som är på väg att införa ett
miljöledningssystem för första gången, men även för
de som vill förbättra ett redan befintligt system.Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14004:2004

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 750 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 750 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques (ISO 14004:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38053

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-ISO 14004

Ersätts av: SS-EN ISO 14004:2010