Standard Swedish standard · SS-ISO 14004:2004

Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques (ISO 14004:2004, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14004:2010
Scope
SS-ISO 14004 är en vägledning för införande
och förbättring av miljöledningsystem enligt
SS-EN ISO 14001:2004.
14004-standarden har omarbetats parallellt
med nya SS-ISO 14001 och kompletterar och utvidgar resonemangen i kravstandarden. Detta för att ge vägledning till de som är på väg att införa ett
miljöledningssystem för första gången, men även för
de som vill förbättra ett redan befintligt system.Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-38053

Edition: 2

Approved: 12/3/2004

No of pages: 96

Replaces: SS-ISO 14004

Replaced by: SS-EN ISO 14004:2010