Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14004:2010

Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (ISO 14004:2004)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14004:2016
Scope
Denna standard innehåller vägledning för att upprätta, införa, underhålla och förbättra ett miljölednings-system och för hur systemet kan samordnas med andra ledningssystem.

ANM. Även om systemet inte är avsett för att ge vägledning i frågor som rör arbetsmiljö kan sådana frågor inkluderasom en organisation avser att införa ett integrerat ledningssystem för både yttre miljö och arbetsmiljö.

Vägledningen i denna standard är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ, lokalisering ellermognadsgrad.

Även om riktlinjerna i denna standard stämmer överens med den modell för miljöledningssystem som finns iISO 14001, är inte avsikten att tillhandahålla tolkningar av hur kraven i ISO 14001 skall tillämpas.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS/TK 207, SIS/TK 207

International title:

Article no: STD-74170

Edition: 1

Approved: 5/24/2010

No of pages: 100

Replaces: SS-ISO 14004:2004

Replaced by: SS-EN ISO 14004:2016