Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14001

Miljöledningssystem - Kravspecifikation med vägledning för användning (ISO 14001:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14001:2004
Omfattning
Denna standard specificerar krav på ett miljöledningssystem
som gör det möjligt för en organisation
att formulera en policy och övergripande miljömål
med hänsyn till lagkrav och kunskap om
betydande miljöpåverkan.

Ämnesområden

Miljöskydd (13.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management systems - Specification with guidance for use (ISO 14001:1996)

Artikelnummer: STD-19108

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-09-27

Antal sidor: 34

Ersätts av: SS-EN ISO 14001:2004