Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001

Environmental management systems - Specification with guidance for use (ISO 14001:1996)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 14001:2004

Scope
Denna standard specificerar krav på ett miljöledningssystem som gör det möjligt för en organisation att formulera en policy och övergripande miljömål med hänsyn till lagkrav och kunskap om betydande miljöpåverkan.

Subjects

Environmental protection (13.020)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-19108

Edition: 1

Approved: 9/27/1996

No of pages: 34

Replaced by: SS-EN ISO 14001:2004