Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 13565-3

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 3: Höjdkarakterisering med användning av den sannolika materialandelskurvan (ISO 13565-3:1998)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 3: Height characterization using the material probability curve (ISO 13565-3:1998)

Artikelnummer: STD-28066

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 5