Standard Svensk standard · SS-ISO 8062-4:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 4: Generella toleranser för gjutgods angiven med ytformstolerans till ett referenssystem (ISO 8062-4:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 8062-4:2017 specifies general geometrical tolerances using surface profile tolerances related to a general datum system that remains on the final part. It also specifies machining allowances and draft angles (tapers) for castings in all cast metals and their alloys produced by various casting manufacturing processes. NOTE When there is no datum system (target or integral) on surfaces remaining in the final condition, this document cannot be applied.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 4: General tolerances for castings using profile tolerancing in a general datum system (ISO 8062-4:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8029757

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-21

Antal sidor: 40