Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3611:2010

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon - Mikrometer för utvändiga mätningar: Konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 3611:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the most important design and metrological characteristics of micrometers for external measurements:
- with analogue indication;
- with digital indication: mechanical or electronic digital display.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements - Design and metrological characteristics (ISO 3611:2010)

Artikelnummer: STD-75988

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 2854