Standard Svensk standard · SS 2854

Mätdon - Mikrometrar för utvändig mätning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3611:2010

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: Micrometer callipers for external measurements

Artikelnummer: STD-5118

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-02-15

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 3611:2010