Standard Svensk standard · SS-EN 13481-2:2012+A1:2017

Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 2: Befästningssystem för betongsliprar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to fastening systems in Categories A - E as specified in EN 13481 1:2012, 3.1, for use on concrete sleepers in ballasted track with maximum axle loads, and minimum curve radii as shown in Table 1.
Table 1 - Fastening category criteria
Category Maximum design axle load kN Minimum curve radius m
A 130 40
B 180 80
C 260 150
D 260 400
E 350 150
NOTE The maximum axle load for Categories A and B does not apply to maintenance vehicles.
The requirements apply to:
- fastening systems which act on the foot and/or web of the rail including direct fastening systems and indirect fastening systems;
- fastening systems with dynamic stiffness, kLFA, not less than 50 MN/m;
- fastening systems for rail sections included in EN 13674-1 (excluding 49E4) or EN 13674-4.
This standard is not applicable to fastening systems for other rail sections, rigid fastening systems or special fastening systems used at bolted joints or glued joints.
This standard should only be used for type approval of complete fastening systems.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers

Artikelnummer: STD-8024875

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-02-06

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13481-2:2012