Standard Svensk standard · SS-EN 13481-2:2012

Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 2: Befästningssystem för sliprar av betong

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13481-2:2012+A1:2017 Korrigeras av: SS-EN 13481-2:2012/AC:2014

Omfattning
This European Standard is applicable to fastening systems, in categories A - E (see EN 13481 1:2012, 3.1), for use on concrete sleepers in ballasted track with maximum axle loads and minimum curve radii in accordance with Table 1. Table 1 - Fastening category criteria Category Maximum design axle load kN Minimum curve radius m A 130 40 B 180 80 C 260 150 D 260 400 E 350 150 NOTE The maximum axle load for categories A and B does not apply to maintenance vehicles. The requirements apply to: - fastening systems which act on the foot and/or web of the rail including direct fastening systems and indirect fastening systems; - fastening systems for the rail sections in EN 13674-1 (excluding 49 E4) and EN 13674-4+A1. This standard is not applicable to fastening systems for other rail sections, rigid fastening systems or special fastening systems used at bolted joints or glued joints. This standard is for type approval of a complete fastening assembly only.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers

Artikelnummer: STD-86395

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-05-28

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13481-2/A1:2006 , SS-EN 13481-2

Ersätts av: SS-EN 13481-2:2012+A1:2017