Standard Svensk standard · SS-EN 1616

Sterila urinkatetrar för engångsbruk

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 20696:2018

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Sterile urethal catheters for single use

Artikelnummer: STD-20324

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1617

Ersätts av: SS-EN ISO 20696:2018