Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 39:2015

Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav

Status: Gällande

Omfattning
Avsikten med denna tekniska specifikation är att ge vägledning för hur luftburen smitta till operationssår och medicintekniska produkter kan minimeras i operationsrum och angränsande lokaler. Syftet är att förebygga postoperativa infektioner förorsakade av luftburna mikroorganismer. Den tekniska specifikationen ger funktionskrav samt vägledning till teknisk utformning av ventilation och anger metoder för utvärdering av ventilationens förmåga att avlägsna mikroorganismer från luften. Samspelet mellan kläder och ventilation beskrivs också. Andra viktiga åtgärder för renhet i operationsrum är iordningsställande av rummet före och avveckling efter operation, arbetssätt och flöden för patient och personal. Dessa områden belyses men ligger utanför den egentliga ramen för den tekniska specifikationen.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01) Rena rum och rena zoner (13.040.35) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Renhet i operationsrum, SIS/TK 527

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-105529

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-02-13

Antal sidor: 52

Finns även på: SIS-TS 39:2015

Ersätter: SIS-TS 39:2012 , SIS-TS 39:2012