Standard Technical specification · SIS-TS 39:2015

Microbiological cleanliness in the operating room - Preventing airborne contamination - Guidance and fundamental requirements

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-TS 39:2015

Microbiological cleanliness in the operating room - Preventing airborne contamination - Guidance and fundamental requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Avsikten med denna tekniska specifikation är att ge vägledning för hur luftburen smitta till operationssår och medicintekniska produkter kan minimeras i operationsrum och angränsande lokaler. Syftet är att förebygga postoperativa infektioner förorsakade av luftburna mikroorganismer. Den tekniska specifikationen ger funktionskrav samt vägledning till teknisk utformning av ventilation och anger metoder för utvärdering av ventilationens förmåga att avlägsna mikroorganismer från luften. Samspelet mellan kläder och ventilation beskrivs också. Andra viktiga åtgärder för renhet i operationsrum är iordningsställande av rummet före och avveckling efter operation, arbetssätt och flöden för patient och personal. Dessa områden belyses men ligger utanför den egentliga ramen för den tekniska specifikationen.

Subjects

General (11.020) Sterilization and disinfection in general (11.080.01) Cleanrooms and associated controlled environments (13.040.35) Ventilation and air-conditioning systems (91.140.30)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-TS 39:2015

Microbiological cleanliness in the operating room - Preventing airborne contamination - Guidance and fundamental requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-105529

Edition: 2

Approved: 2/13/2015

No of pages: 52

Also available in: SIS-TS 39:2015

Replaces: SIS-TS 39:2012 , SIS-TS 39:2012