Standard Svensk standard · SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 624070:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning och specifika krav på processen för kompetensförsörjning.Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda att kunna tillämpas av alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt (vara eller tjänst) som tillhandahålls. Standarden kan tillämpas oavsett utformningen av ledningssystem i övrigt.Standarden kan användas av interna eller externa parter, inklusive certifieringsföretag, för att bedöma orga-nisationens förmåga att hantera sin kompetensförsörjning.Kraven på ledningssystemet innebär att organisationen ska upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett ledningssystem för kompetensförsörjning samt ständigt förbättra systemets verkan.Kompetensförsörjningsprocessen syftar till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att utifrån uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamheten utvecklas på kort och lång sikt.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kompetensförsörjning (04.070) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 624070:2009

Ledningssystem för kompetensförsörjning - Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Competence management systems - Requirements

Artikelnummer: STD-71572

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 624070

Ersätts av: SS 624070:2017