Standard Swedish standard · SS 624070:2009

Competence management systems - Requirements

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 624070:2017

Scope
Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning och specifika krav på processen för kompetensförsörjning.
Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda att kunna tillämpas av alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt (vara eller tjänst) som tillhandahålls. Standarden kan tillämpas oavsett utformningen av ledningssystem i övrigt.
Standarden kan användas av interna eller externa parter, inklusive certifieringsföretag, för att bedöma orga-nisationens förmåga att hantera sin kompetensförsörjning.
Kraven på ledningssystemet innebär att organisationen ska upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett ledningssystem för kompetensförsörjning samt ständigt förbättra systemets verkan.
Kompetensförsörjningsprocessen syftar till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att utifrån uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamheten utvecklas på kort och lång sikt.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Competence management systems (04.070) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-71572

Edition: 2

Approved: 10/26/2009

No of pages: 24

Replaces: SS 624070

Replaced by: SS 624070:2017