Standard Swedish standard · SS 624000:2016

Quality management - Recognition of prior learning (RPL)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 624000:2016

Quality management - Recognition of prior learning (RPL)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard kan användas i alla sammanhang där kunskaper, färdigheter och kompetens behöver synliggöras, bedömas och dokumenteras och kan därmed bidra till en rationellare hantering av individers, organisationers och samhällets kompetensförsörjning. Standarden ger vägledning i att genomföra validering av individuell kompetens och stödjer arbetet med att synliggöra, bedöma och dokumentera individers kunskaper, färdigheter och kompetens utifrån individens och/eller verksamhetens krav.Denna standard beskriver en övergripande arbetsgång som kan användas som utgångspunkt för all validering. Den kan vara till hjälp för arbetsgivare, utbildningsanordnare inom alla utbildningsformer, organisationer med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, omställning och rehabilitering samt för branscher och arbetsmarknadens parter. Standarden bidrar till nationell likvärdighet och till ökad rättssäkerhet för de personer som valideras.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Competence management systems (04.070) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 624000:2016

Quality management - Recognition of prior learning (RPL)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8022965

Edition: 1

Approved: 10/20/2016

No of pages: 28