Standard Swedish standard · SS 624070:2017

Quality management - The process for competence management

Status: Valid

Scope
Denna standard ger riktlinjer för kompetensförsörjningsprocessen och är tillämpbar på alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt eller tjänst som tillhandahålls.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Competence management systems (04.070) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8027885

Edition: 3

Approved: 8/9/2017

No of pages: 10

Replaces: SS 624070:2009 , SS 624070:2009