Standard Tekniska specifikationer · OHSAS 18001

Serie för ledning av arbetsmiljö Ledningssystem för arbetsmiljö - Specifikation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-OHSAS 18001:2007
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · OHSAS 18001

Serie för ledning av arbetsmiljö Ledningssystem för arbetsmiljö - Specifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
OHSAS 18001 anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra prestandan. Ledningssystemet fastslår inte specifika prestandakriterier för arbetsmiljön eller detaljerade specifikationer för hur ledningssystemet skall utformas.
Denna detaljerade beskrivning är tillämplig på varje organisation som vill
a) upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö för att eliminera eller minska riskerna för medarbetare och andra intressenter som kan vara utsatta för arbetsmiljörisker som hör samman med de aktiviteter som utförs;
b) införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljö;
c) säkerställa att systemet överensstämmer med den fastställda arbetsmiljöpolicyn;
d) visa upp denna överensstämmelse för andra intressenter;
e) ansöka om certifiering/registrering av ledningssystemet för arbetsmiljö genom en extern organisation eller
f) göra en egen uppföljning och deklaration om överensstämmelse med OHSAS 18001.
Alla krav i OHSAS 18001 är avsedda att införas i ett ledningssystem för arbetsmiljö. Omfattningen av denna tillämpning beror på faktorer som organisationens arbetsmiljöpolicy, typen av aktiviteter samt riskerna och komplexiteten i den operativa verksamheten.
OHSAS 18001 avser den arbetsmiljö som berör hälsa och säkerhet men inte produktsäkerhet.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · OHSAS 18001

Serie för ledning av arbetsmiljö Ledningssystem för arbetsmiljö - Specifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Occupational health and safety assessment serier Occupatonal health and safety management systems - Specification

Artikelnummer: STD-30047

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-05-10

Antal sidor: 25

Ersätts av: SIS-OHSAS 18001:2007