Standard Tekniska specifikationer · SIS-OHSAS 18001:2007

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav

Status: Upphävd

Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant system byggs upp. Vill du certifiera ditt arbetsmiljöarbete är det dessa krav du ska uppnå.

Förutom ett bra arbetsmiljöarbete och goodwill är OHSAS 18001 särskilt viktig för organisationer som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete och som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet.

Standarden vänder sig också till företag och organisationer som är beroende av en god arbetsmiljö för att kunna rekrytera kompetent personal.

Omfattning
Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant
system byggs upp. Vill du certifiera ditt arbetsmiljöarbete är det dessa krav du ska uppnå.Förutom ett bra arbetsmiljöarbete och goodwill är OHSAS 18001 särskilt viktig för organisationer:- som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete

- som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet

- för vilka arbetsmiljön är en viktig faktor för att kunna rekrytera kompetent personal

- som eftersträvar en enklare kontroll av lagstiftning inom arbetsmiljöområdet

- verkar internationellt som leverantör eller samarbetspartner
Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ledningssystem för miljö (04.100) Kvalitetsteknik (06.020) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Occupational health and safety assessment series Occupational health and safety management systems - Requirements

Artikelnummer: STD-64157

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-10

Antal sidor: 68

Ersätter: OHSAS 18001

Parallell utgåva: SS-ISO 45001:2018