Standard Technical specification · SIS-OHSAS 18001:2007

Occupational health and safety assessment series Occupational health and safety management systems - Requirements

Status: Withdrawn

Buy this standard
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 195 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 195 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 912 SEK
Normal price: 2 390 SEK
You save: 478 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant system byggs upp. Vill du certifiera ditt arbetsmiljöarbete är det dessa krav du ska uppnå. Förutom ett bra arbetsmiljöarbete och goodwill är OHSAS 18001 särskilt viktig för organisationer: - som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete - som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet - för vilka arbetsmiljön är en viktig faktor för att kunna rekrytera kompetent personal - som eftersträvar en enklare kontroll av lagstiftning inom arbetsmiljöområdet - verkar internationellt som leverantör eller samarbetspartner

Subjects

General Occupational health and safety management systems Environmental management systems Environmental management Quality techniques Occupational safety, industrial hygiene


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title: Occupational health and safety assessment series Occupational health and safety management systems - Requirements

Article no: STD-64157

Edition: 1

Approved: 12/10/2007

No of pages: 68

Replaces: OHSAS 18001

Parallell edition: SS-ISO 45001:2018