Standard Svensk standard · SS-ISO 4393:2015

Hydraulik och pneumatik - Cylindrar - Slaglängder - Grundserie (ISO 4393:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4393:2015 specifies the preferred series of piston strokes for application to single-acting and double-acting fluid power cylinders. These strokes are mainly used for pneumatic cylinders but may also be used for hydraulic cylinders.

Ämnesområden

Cylindrar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Fluid power systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes (ISO 4393:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016287

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-09-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 4393