Standard Svensk standard · SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13445-3:2021 , SS-EN 13445-3:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 365 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 365 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 184 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av denna Europastandard anger krav på konstruktion av icke-eldberörda tryckkärl som täcks av EN 13445-1:2014 och är tillverkade av stål enligt EN 13445-2:2014.
EN 13445-5:2014, bilaga C anger krav på konstruktion av åtkomst- och inspektionsöppningar, stängningsmekanismer och speciella låselement.
ANM. Denna del avser beräkning och konstruktion av kärl innan de tas i drift. Med tillämpliga ändringar kan den användas för beräkningar och analyser under drift.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 365 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 365 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 184 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 3: Design

Artikelnummer: STD-80009867

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-14

Antal sidor: 848

Finns även på: SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Ersätter: SS-EN 13445-3:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-3:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-3:2014/A4:2018 , SS-EN 13445-3:2014/A3:2018

Ersätts av: SS-EN 13445-3:2021 , SS-EN 13445-3:2021