Standard Swedish standard · SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 3: Design

Status: Valid

Scope
Denna del av denna Europastandard anger krav på konstruktion av icke-eldberörda tryckkärl som täcks av EN 13445-1:2014 och är tillverkade av stål enligt EN 13445-2:2014. EN 13445-5:2014, bilaga C anger krav på konstruktion av åtkomst- och inspektionsöppningar, stängningsmekanismer och speciella låselement. ANM. Denna del avser beräkning och konstruktion av kärl innan de tas i drift. Med tillämpliga ändringar kan den användas för beräkningar och analyser under drift.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80009867

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 848

Also available in: SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-3:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-3:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-3:2014/A4:2018 , SS-EN 13445-3:2014/A3:2018