Standard Svensk standard · SS-EN 13445-3:2014/A4:2018

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13445-3:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-3:2014+C5:2019

Omfattning
Amends subclause 9.7.2.4 Opening reinforcement

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 3: Design

Artikelnummer: STD-80003349

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-03

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 13445-3:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-3:2014+C4:2017

Ersätts av: SS-EN 13445-3:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-3:2014+C5:2019